SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс

Blocurile din Pitești nu vor mai avea balcoane oricum și orinde
Recomandat

February 5, 2019
Scris de 

După o consultare prealabilă cu arhitectul șef al orașului, Consiliul Local Pitești a hotărât ca aprobarea de construire a unui balcon la bloc să se elibereze de către primărie, numai în anumite condiții. Printre altele, una dintre ele este aceea că în situația în care apartamentul este prevăzut cu un balcon, proprietarul nu și-l mai poate construi pe al doilea…

H O T Ă R Â R E privind unele măsuri de realizare a balcoanelor  la unitățile locative situate în blocurile din Municipiul Pitești:

Art. 1. (1) Autorizațiile de construire pentru executarea balcoanelor la unitățile locative situate în blocuri se eliberează numai în următoarele situații: a) pentru edificarea balcoanelor la blocurile care nu le au prevăzute din construcție, pe coloane, la parter și la toate etajele superioare, sub condiția eliberării autorizațiilor de construire la aceeași dată pentru toți proprietarii, dar fără afectarea aspectului urbanistic al întregului condominiu; b) pentru edificarea balcoanelor care se construiesc la parter, sub cele existente la etajele superioare, identice ca forme și dimensiuni.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. 1 lit. a) și b), în cuprinsul autorizațiilor de construire se va menționa că executarea lucrărilor se va realiza în flux continuu, pentru întreaga coloană sau pentru întregul condominiu , după caz.   Art. 2.  Prin excepție de la art. 1 nu se vor elibera autorizații de construire balcoane pentru blocurile de locuințe aflate în următoarele situații: a) sunt amplasate în zone protejate; b) fațada blocului este orientată către artere principale de circulație, cu două sau mai multe benzi pe sens; c) apartamentele în cauză au un balcon.  Art. 3. Executarea balcoanelor în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), lit. a) și b) se face cu respectarea următoarelor condiții: a) fără afectarea spațiilor înscrise în registrul spațiilor verzi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 442/20.12.2018 privind aprobarea documentației actualizate a "Registrului spațiilor verzi din municipiul Pitești ". b) fără afectarea căilor de acces ce aparțin domeniului public al Municipiului Pitești; c) existența lățimii exterioare maxime de 2,50 m, măsurată de la fațada blocului; d)  obținerea tuturor acordurilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Art. 4. (1) Pentru suprafețele de teren aparținând domeniului public, afectate de construcția de balcoane, potrivit prezentei hotărâri, identificate prin documentația de urbanism, se încheie contract de superficie în formă autentificată, între Municipiul Pitești și beneficiar, pe cheltuiala beneficiarului; (2)  Titularul dreptului de superficie datorează contravaloarea folosinței terenului aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, și are obligația de a achita o rată lunară de 1,5 lei /m.p. și T.V.A., începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat autorizația de construire. (3) Ratele lunare se pot achita și anticipat, integral, pentru anul în curs, până la data de 31martie inclusiv. 

(4)  Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va asigura evidența și încasarea sumelor rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.     Art. 5. (1) Contravaloarea folosinței terenului, în suma prevăzută la art. 4 alin. (2), se datorează de către toți titularii dreptului de superficie care obțin autorizații de construire potrivit prezentei hotărâri. (2) Beneficiarii care au obținut autorizații de construire pentru executarea balcoanelor, anterior prezentei hotărâri, au obligația de a achita contravaloarea folosinței terenului, respectiv sumele prevăzute la art4 alin. (2), începând cu data de 01.01.2020, dată până la care rămân aplicabile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2009, cu modificările și completările ulterioare. (3)  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2019, dată la care își încetează aplicabilitatea  Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2009, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.268/2011, cu excepția art.(2) care își încetează aplicabilitatea la data de 31.12.2019.    Art. 6. Direcția Arhitect Șef, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios  și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.  

 

 

CONTACT: infoargesnews@gmail.com

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree