SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс

Programul de investiții ale Municipiului Pitești, pentru anul 2020

February 24, 2020
Scris de 

 

Primăria Pitești prezintă lista de investiții propuse spre a fi realizate din bugetul adoptat pentru municipiul Pitești în acest an, în concordanță cu strategia de dezvoltare a orașului, fiind incluse obiective de investiții propuse atât de consilierii locali și de reprezentanții administrației locale, cât și de cetățeni, prin opiniile exprimate prin email, pe adresa primăria@primariapitesti.ro, dar și prin alte căi de comunicare, sugestiile acestora fiind adresate online sau la sediul primăriei.

TOTAL: 142.715 mii lei, din care:

 1. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 14.123 mii lei;
 2. LUCRĂRI NOI 28.432 mii lei;
 3. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 100.160 mii lei.

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli:

 1. Lucrări în continuare, din care:
  -Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
  -Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
  -Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile C1, C și C3 - Școala Gimnazială „Matei Basarab”;
  -Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”;
  -Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești;
  -Amenajare teren sport str. Florilor FN;
  -Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului;
  -Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului;
  -Modernizare bloc locuințe sociale Coremi;
  -Transformare cămin C3 în clădire de locuinţe sociale;
  -Branșament electric Piața Găvana;
  -Containere îngropate;
  - Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei;
  -Modernizare strada Petre Ispirescu;
  -Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str. Argedava spre str. Dimitrie Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista;
  -Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, Bd. Nicolae Bălcescu;
  B. Lucrări noi, din care:
  -Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”;
  -Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
  -Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
  -Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești;
  -Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”;
  -Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”;
  -Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”.
  -Realizare Parc Lunca Argeșului 3;
  -Modernizare locuri de joacă pentru copii;
  -Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri;
  -Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. G1, cartier Războieni și zona bloc Coremi, Bd. Petrochimiștilor) - etapa I;
  -Branșament apă-canal Piața Găvana;
  -Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar;
  -Wi-Fi 4 EU -promovarea conectivității la internet în colectivitățile locale;
  -Extindere rețele de iluminat public;
  -Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”;
  -Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair;
  -Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu;
  -Sistem de irigații Calea Craiovei;
  -Containere îngropate (etapa a-II-a);
  -Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești;
  -Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat;
  -Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești;
  -Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban;
  -Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice;
  -Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești – Infrastructură;
  C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:
  1.Proiectare:
  -Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
  -Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
  -Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
  -Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
  -Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
  -Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
  -Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”;
  -Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”;
  -Sală de Educație Fizică Școlară Colegiul Național „Zinca Golescu”;
  -Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”;
  -Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”;
  -Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
  -Construire bază sportivă Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”;
  -Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”;
  -Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”;
  -Reabilitare și consolidare corp administrativ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”;
  -Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din Bd. Eroilor nr. 26-28;
  -Realizare Parc Lunca Argeșului 3;
  -Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu;
  -Bază sportivă Prundu tip 1;
  -Realizare Parc Lunca Argeșului 2;
  -Modernizare locuri de joacă pentru copii;
  -Sală Polivalentă Municipiul Pitești;
  -Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”;
  -Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului;
  -Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești;
  -Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești;
  -Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718;
  -Modernizare strada Marta Rădulescu;
  -Modernizare strada Alexandru Donici;
  -Reabilitare strada Grigorie Leu;
  -Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-II-a;
  -Modernizare strada Amurgului;
  -Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal;
  -Pasarelă supraterană Calea Craiovei, zona Comisariat;
  -Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocului L6;
  -Amenajare piste de biciclete;
  -Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale;
  -Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului;
  -Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN 73 în com. Mărăcineni, jud. Argeș;
  -Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg Săptămânal;
  -Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor;
  -Reabilitare scări publice strada Mircea Eliade, zona blocului M5;
  -Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3;
  -Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC;
  -Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10;
  -Zid de sprijin strada Ovid Densușianu;
  -Actualizare PUG;
  -Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești;
  -Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung;
  -Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale;
  -Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești;
  -Parcare supraterană strada Frasinului;
  - Documentație tehnică -Creșterea competitivității economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare;
  -Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor;
  -Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile;
  -Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PIEE);
  -Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha;
  -Extindere rețea gaze strada Nicolae Iorga, tronson II;
  -Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II);
  -Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana);
  -Sistem de irigații zona Podul Viilor;
  -Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a.
  2. Reabilitări:
  -Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
  -Consolidare și reabilitare clădire - tronson I - Colegiul Național „Zinca Golescu”;
  -Reabilitare termică Sala de Sport -Școala Gimnazială „Negru Vodă”;
  -Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armand Călinescu" din municipiul Pitești;
  -Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”;
  -Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”;
  -Reabilitare Grădina Zoologică etapa a II-a, zona lac;
  -Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu);
  -Reabilitare strada Banu Mărăcine;
  -Reabilitare B-dul I. C. Brătianu -Str. Maior Șonțu între strada Maternității și Târgu din Vale;
  -Reabilitare strada Carpenului;
  -Reabilitare strada Trivale;
  -Reabilitare Piața Primăriei;
  -Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții.
  3. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
  -Reparații capitale teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”;
  -Achiziții imobile.
223 Vizualizari

CONTACT: infoargesnews@gmail.com

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree